Чому дитина погано навчається?

Психологічні причини неуспішності в навчанні умовно можна поділити на дві групи: перша – діти,які погано розуміють матеріал, не здатні засвоювати якісно шкільні предмети, не вміють на потрібному рівні виконувати навчальні дії.

 До другої групи відносимо дітей, які не дуже розуміють, для чого їм потрібно вчити той чи інший предмет або ходити до школи. Отже, навчальну мотивацію необхідно формувати.

Наступна причина поганого навчання  лежить у площині формування мислительних навичок учня. Ці навички, як правило, формуються стихійно.

Невміння і небажання активно мислити – особливість групи невстигаючих учнів, яких інколи називають „інтелектуально пасивними”.

 Третій фактор шкільної неуспішності – природні особливості дитини і розглядаються  наряду з особливостями нервової системи (сила і слабкість, рухливість і інертність).

Способи навчання можуть також впливати на рівень успішності навчання.

До малоефективних способів навчальної діяльності відносяться читання і заучування напам’ять без попереднього логічного аналізу матеріалу (це актуально для всіх школярів), виконання різних вправ без попереднього засвоєння відповідних правил, недостатня контролююча діяльність. (Далі буде… Шляхи подолання неуспішного навчання)

Запис на консультацію: записуйтесь в робочі дні з 10.00 - 18.00 за номером на головній